Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://alfa-elblag.pl.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest placówka medyczna NZOZ „Alfa” Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer statystyczny REGON: 170987000 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5782801709.

Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail administratora danych: alfa.elblag@wp.pl.